خانُـم احمـدی ، جزوه ...

این پسر اُسکلا که میرن میگن:خانم احمدی.می تونم جزوه تون رو داشته باشم؟ بعد فکر می کنن چه پالس عاشقانه ی مهمی فرستادن.تو دلشونم می گن وقتی می خوام جزوه رو پس بدم سیمی اش می کنم دیگه حجت رو تموم کرده باشم نمی دونن کامبیز دم در دانشگاه تکیه داده به پرادوش خانم احمدی که میاد بیرون بهش میگه:سارا جون.عصر بیا پیشم با هم فیلم ببینیم.خانم احمدی هم بهش میگه:وای کامی!توآیلایت رو داری ببینیم؟