طرز برخورد ما ایرانیها با افراد

اگه سربزير و متفكر و توي خودش باشه، ميگن: افسردگي داره، روانيه، سيماش قاطيه! طرف گاگوله .
اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، ميگن: جلفه، دلقكه، هجوه! لوسه . بی مزه است .

اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، ميگن: شكموئه، پرخوره، مال مفت تور كرده! گاوه ، مال باباشو میخوره .
اگه لاغر و جمع و جور و ميزون باشه، ميگن: كنسه، نخوره، حمال وارثه! گداصفته . داره جمع میکنه همینجوری بدبخت کجا میخوای ببری ! .

اگه از حقش دفاع كنه و زير بار زور نره، ميگن: جنجاليه، با همه دعوا داره، خروس جنگيه! طرف وحشیه ، گداست .
اگه از حقش بگذره و گذشت كنه، ميگن: بي عرضه س، حيف نون و دست و پا چلفتيه! مثل سیب زمینی میمونه بزن تو سرش نونش رو بگیر .

اگه اهل تحقيقات و كتاب باشه، ميگن: اينو، واسه ما شده آقاي مطالعه! ادم شده درس میخونه . بچه مثبت .
اگه با عيالت مشكلي نداشته باشه، ميگن: زن ذليله، زن نگرفته، شوهر كرده! ای بیچاره .

اگه مرد سالار و حرف، حرف خودش باشه، ميگن: انگار كلفت آورده!
اگه دست به جيبش خوب باشه و به مردم كمك كنه، ميگن: پول پارو ميكنه، اهل زد و بنده! معلوم نیست از کجا میاره . دزده !

اگه اهل بريز و بپاش و ولخرجي نباشه، ميگن: پولهاشو انبار ميكنه، جون به عزرائيل نميده! یک گدایی .
اگه زبون باز و متملق و چاخان باشه، ميگن: معاشرتيه، فوق العادس، دوست داشتنيه!

اگه راست و درست و بي كلك باشه، ميگن: هيچي نميشه، به درد لاي جرز ميخوره!
و بالاخره اگه هر روز ايميل ميزنه نميگن مارو دوست داره به يادمون هست،ميگن : بيکاره ، معلوم نيست کي و چی کار ميکنه؟!!

اگه مودب باشه فهیم باشه خوب حرف بزنه میگن : موزی اب زیر کاه ، ببین چه خودش رو مظلوم نشون میده ؟
اگه لات سرگردنه باشه فحش و بد وبیراه بگه لاتی صحبت کنه ؟ میگن : طرف از اون بچه زرنگهاست . کارش رو بلده هفت خطه روزگار . یه چیزی میشه . خیلی باحال حرف میزنه . هه هه (درد)